Thông báo 01/10/2021 Web3B làm việc Offline trở lại

Công ty xin thông báo :
Thực hiện theo chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới đồng thời Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần 3B Việt Nam
Công ty sẽ tiếp tục hình thức làm việc online đến hết này 30/09/2021, từ ngày 01/10/2021 sẽ trở lại làm việc offline tại văn phòng

Thông báo Quý khách hàng và đồng nghiệp Web3B để thuận tiện trong quá trình làm việc.
Xin cảm ơn!