3BVN THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM VIỆC ONLINE PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, đặc biệt tại Thành phố Hà Nội, thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần 3B Việt Nam xin thông báo toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ chuyển sang hình thức làm việc online tại nhà với nội dung như sau :

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN 3B VIỆT NAM